Bukovžlak 101, 3000 Celje
+386 31 759 508
info@dece.si
Društvo energetikov Celje - DECE

ORGANIZIRAMO

Strokovna srečanja, predavanja, simpozije, kongrese, strokovne ekskurzije in ogledov sejmov v okviru društva.

VPLIVAMO

Spodbujamo spoznavanje tehnične kulture na področju racionalnega koriščenja vseh energetskih virov in varovanja okolja.

USPOSABLJAMO

Izvajamo strokovna usposabljanja za izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, ki opravljajo dela s področja energetskega gospodarstva po Pravilniku o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav.

Aktivnosti društva

Vabilo na strokovno ekskurzijo – Zagreb

Vse članice in člane DECE vabimo na strokovno ekskurzijo – obisk Udruge energetičara Zagreb in ogled tamkajšnje TE-TO, ki bo v petek, 22.9.2023. Ob priliki zadnjega ogleda učnega centra Svet[…]

Read more

Usposabljanje za upravljanje energetskih naprav

Organizacija in izvajanje strokovnega usposabljanja po programu Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav (Uradni list RS, št. 92/2015) in dopolnitvah (Uradni list RS, 175/20 in[…]

Read more
DRUŠTVO ENERGETIKOV CELJE ETRA

Naše delovanje je neprofitno in javno.

Društvo energetikov Celje ETRA oz. DECE je bilo ustanovljeno 16.7.2020 na iniciativo 7 ustanoviteljev.

V društvo se lahko včlanijo pravne in fizične osebe, ki imajo za cilj zadovoljevati interese na področju energetike.

Društvo DECE se združuje v Zvezo društev energetike Slovenije – ZDES.

Temeljimo na načelih strokovnosti, demokratičnosti in humanitarnosti.

Zaradi uresničevanja naših ciljev in izvajanja zastavljenih nalog, se povezujemo in sodelujemo z zavodi, društvi in drugimi organizacijami, ki delujejo na področju energetike v regiji, Sloveniji in izven.

Naš osnovni namen je spodbujati spoznavanje tehnične kulture na področju racionalnega koriščenja vseh energetskih virov in varovanja okolja.

POSTANI ČLAN

Uresničujemo zastavljene strateške cilje

Celjska regija predstavlja močno industrijsko področje in skupaj z javnimi ter privatnimi objekti močno energetsko bazo, vključno s pionirskim projektom za termično obdelavo odpadkov v Sloveniji.

Aktivnosti za doseganje ciljev in namena društva

STROKOVNA SREČANJA

Organiziramo strokovna srečanja naših članov z organiziranjem predavanj, simpozijev in kongresov za širšo energetsko javnost v Sloveniji, strokovne ekskurzije in oglede sejmov.

DELOVNA USPOSABLJANJA

Organiziramo in izvajamo strokovna usposabljanja za izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, ki opravljajo dela in naloge s področja energetskega gospodarstva.

SODELOVANJE IN POVEZOVANJE

Sodelujemo s podobnimi društvi v Sloveniji in tujini. Organiziramo javne razprave in predavanja s področja delovanja ter se povezujemo z izobraževalnimi ustanovami za izobraževanje mladih s področja racionalne rabe energije in skrb za varovanja okolja.

ŠIRJENJE ZNANJA

Širimo strokovna znanja in dosežke s področja energetike in ozaveščamo svoje člane z izdajanjem biltena ter z organiziranjem in izvajanje družabnih srečanj članov DECE z namenom povezovanja in sodelovanja.

ČLANSTVO

Skupaj ustvarjamo prostor, kjer se lahko pridobijo strokovna znanja in informacije, in kjer se lahko srečajo strokovnjaki s področja energetike. Postanite član in uživajte v ugodnostih!

POSTAL BOM ČLAN

Udeležba na strokovnih srečanjih

Vsaj 4 na leto, v trajanju 2 uri, z aktualno strokovno tematiko s področja energetike. Na začetku strokovnega srečanja se bo predstavilo podjetje, ki bo sponzor večera.

Mreženje

Po vsakem strokovnem srečanju bo sledilo druženje, ob prigrizku in pijači, z udeleženci večera. Tako bo mogoče navezati kontakte med prisotnimi, izmenjati mnenja in informacije.

Strokovni izleti

Letno bo organiziran enodnevni strokovni izlet. V primeru večjega interesa pa tudi več dnevni izlet npr. obisk kakšnega strokovnega sejma v tujini.

Strokovna usposabljanja in izpiti

Izvajali bomo strokovna usposabljanja in prve ter periodične izpite za poklice v energetiki po Pravilniku o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav. Člani DECE imajo popust v višini 10% na objavljene cene.

Dan DECE

Brezplačna udeležba na predavanjih v sklopu dogodka Dan DECE. Članom je omogočeno aktivno sodelovanje pri programskemu delovanju, razvojem in usmeritvijo društva.

Članarina

Letna članarina znaša za fizične osebe 50€, za pravne osebe 250€. Podjetja imajo možnost sodelovati tudi pri sponzorskih paketih. Plačilo se izvede na osnovi izstavljenega računa s strani DECE.

Sponzorji