Bukovžlak 101, 3000 Celje
+386 31 759 508
info@dece.si
Društvo energetikov Celje - DECE

Strokovna ekskurzija članov društva

Društvo energetikov Celje

Ob 11.00 uri se nas je zbralo 9 udeležencev izleta. Štart je bil na parkirališču pred dvorano Zlatorog na Golovcu.
Med udeleženci izleta sta bila tudi dva člana Udruge energetičara Zagreba, ki sta nas pogostila z bajaderinimi čokoladicami. Ravno prav za pričetek poti.
Pot nas je potem vodila mimo Rimskih toplic do Hrastnika. Po nekoliko iskanja prave ceste, smo prispeli do največje sončne elektrarne v Sloveniji, sončne elektrarne Prapretno. Sprejel nas je in popeljal po objektu vodja projekta g. Nenad Trkulja.
Največja sončna elektrarna v državi leži na 120 m visokem območju, ki je bilo v preteklosti z naravovartvenega vidika močno degradirano. Nanj so namreč med leti 1986 in 2010 odložili več kot 8,7 miliona ton elektrofilterskega pepela in žlindre iz Termoelektrarne Trbovlje. Gre za dober primer pravičnega prehoda premogovne regije v lokacijo za proizvodnjo električne energije iz obvnovljivih virov. Nadaljevanje projekta predvideva širitev v sosednjo Trboveljsko občino.
Prvo električno energijo je elektrarna v okviru zagonskih in funkcionalnih preizkusov v sistem oddala že 28. marca 2022. Priklop na distribucijsko omrežje pa je bil izveden v sodelovanju s podjetjem Elektro Ljubljana.
Povprečna dnevna proizvodnja Sončne elektrarne Prapretno je na sončen dan trenutno že več kot 10 MWh, vrhunec svoje delovne moči pa bo dosegla v prvi polovici meseca junija 2022.
V HSE , investitorju in lastniku sončne elektrarne pričakujejo, da bo 6.748 modulov letno proizvedlo več kot 3 gigavatne ure električne energije. To zadošča za letno oskrbo približno 800 gospodinjstev. V prihodnje pa bi lahko celotna površina planote nad Prapretnim izkoristila za do 13 MW električne moči. Življenjska doba sončne elektrarne pa je približno 25 let.
Strokovni izlet smo nadaljevali v laboratoriju DDT s področja kibernetike, virtualizacije, BCI sistemov in robotike.
V novomedijskem DDT labu smo spoznali, kako deluje vmesnik med možgani in računalnikom, potopili smo se v virtualne svetove ter se srečali s humanoidno robotiko EVO, ki ima povsem svojo osebnost. Spoznali smo tudi kako lahko zgolj z možganskimi valovi naslikati sliko, napisati besedilo in krmiliti letalo.
Sledil je ogled Virtualnega muzeja rudarstva 4. DRITL. 
V pododrju Delavskega doma Trbovlje so nas na sodoben način popeljali skozi več kot 200 - letno tradicijo rudarjenja. V prvem delu ogleda smo se seznanili z imitacijami rudarjevega delovnega okolja in knapovski delovnik doživeli z vsemi čutili.
V drugem delu ogleda pa smo se z očali za virtualno resničnost sprehodili po pravih rovih trboveljskega rudnika.
Že rahlo utrujeni, predvsem pa lačni in žejni , smo nadaljevali pot do 3 km oddaljenega gostišča Bigman. Urejeno okolje gostišča, dobra hrana, dobro vino, prijetna družba… Prehitro je prišel čas za povratek v Celje. 
Po cesti preko Hrastnika in Rimskih toplic smo prispeli v Celje ob 18.30 uri.
Vsi udeleženci izleta smo bili zadovoljni s programom in potekom izleta. Posebna zahvala gre organizatorju strokovnega izleta in sponzorju prehrane in pijače Mateju Juteršku iz Arclina.

Celje, 14. maj 2022
Zapisal: Henrik Dvoršak

Priloge : fotografije z strokovnega izleta